Bu uygulama 18 yaş üzeri tüm katılımcılara yöneliktir. 18 yaşını doldurmayan kişiler ödül kazandığı duyurulsa dahi ödülü kazanmış sayılmaz.

Uygulama tarihlerinin değiştirilme hakkı “uzunetap” ve “Aktivido” yöneticilerine aittir. Ödül sahibi hediyesini alabilmek için beyan edilen tarihe kadar “Aktivido” sayfasına iletişim bilgilerini mesaj ile yönlendirecektir.

*Uygulama için kullanılacak mecra belirlenen “uzunetap” ve “Aktivido” Sosyal Medya Kanallarıdır. Tüm işlemler belirtilen mecra üzerinden yürütülür.

*Uygulamaya katılmak için “uzunetap” ve “Aktivido” sosyal medya uygulama sayfasını katılımcının takip ediyor olması gerekmektedir. Kazanan açıklandıktan sonra beyan edilen süre içerisinde uygulama kanalı olan sayfa ile iletişim kurmalı DM/mesaj sistemi ile ad-soyad, telefon numarası, adres ve mail adresi bilgilerini içeren iletişim bilgilerini paylaşmalıdır.

*Bulunduğunuz mecrada listelenmiş ödülü kazanmak veya diğer hizmetlerden faydalanmak için öncelikle 4 şart mevcuttur.

a) Bulunduğunuz mecranın üyelik şartlarını kabul etmek ve uygun davranmak

b) Üyelik için doğru bilgileri vermiş olmak, uygulama sonuna kadar üyeliği iptal etmemiş olmak

c) Ödül kazanabilmeniz için yapmış olduğunuz gönderilerin bitiş tarihi ve ürün teslimine kadar silinmemiş, düzeltilmemiş ve/veya hesapların gizlenmemiş olması

d) Hileli ve aldatıcı hareketlerde bulunmamış olmak ve sahte üyelikler oluşturmamak

Her katılımcı, sadece bir “uzunetap” ve “Aktivido” mecrasından sadece bir hediye kazanabilir. Katılımcılar her bir ayrı uygulamaya tekrar katılabilirler. Adı geçen uygulama dahilinde ödül kazanan katılımcı, yeni bir ödül için bir sonraki uygulamaya katılamaz. Katılıp kazansa dahi, ödülü kendisinden sonraki sırada tamamlayan katılımcıya verilir.

*Her bir uygulamanın tarihi uygulama duyurusuyla birlikte verilir. Tarihlerin değişme hakkı “uzunetap” ve “Aktivido” yetkililerindedir.
*Kazananlar her uygulama bitiminden beyan edilen süre sonrasında “uzunetap” ve “Aktivido” medya kanallarında duyurulacaktır.

*“uzunetap” ve “Aktivido” yöneticilerinin beyan ettiği hediye dışında başka ek bir ürün hediye edilmez.

Kazanılan hediye için beyan edilen iletişim ve kişi bilgileri kayıt altına alınacaktır. Alınan kayıt sonrası kazanan kişi hediyesini beyan edilen tarih içerisinde “uzunetap” yetkililerinden teslim alacaktır. Beyan edilemeyen lokasyon farklılığı ya da hediye teslim süresinin aşılması gibi oluşan durumlarda “uzunetap” sorumlu tutulamaz. Hediyelerin kullanımı farklı bir şekilde yapılmayacaktır ve uygulamaya katılırken katılımcılar bu şartı peşinen kabul eder. “uzunetap” sorumluluğu, kazanan katılımcıyı ilan etmesi ile son bulur. Kazanan katılımcı vermiş olduğu bilgilerin yanlış olduğu durumlarda yaşadığı sorunlardan “uzunetap” ve “Sosyal Medya Melekleri”ni sorumlu tutamaz, maddi veya manevi tazminat talebinde bulunamaz.Hediye ve hizmetler, aynen belirtildiği gibi verilir.

Belirtilenlerin dışında varsa-oluşan vergi, masraf, sigorta ve diğer giderler kazanana aittir. “uzunetap” ve “Sosyal Medya Melekleri” gerekli gördüğü takdirde uygulama şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar. Kazanılan hediye, burs ve hizmetler için nakit talep edilemez. Başka bir kişiye devredilemez.