Ülkelere Göre Vize Bilgileri

Yunanistan Vizesi Ücreti : 120 Eur ( Sigorta Dahil )

HERKES İÇİN TALEP EDİLEN GENEL EVRAKLAR

* Tam ve eksiksiz doldurulmuş ve şahsen imzalanmış başvuru formu

* Geçerli Pasaport (ve varsa, bir önceki pasaport)

* Dikkat : Pasaportunuz son 10 yıl içerisinde çıkarılmış olmalıdır

* Pasaportunuzun en az iki adet boş vize sayfası bulunması gerekmektedir

* Pasaportunuzun geçerlilik süresi talep edilen vize süresinin bitiminden sonra en az 3 ay daha geçerli olmalıdır

* İki adet güncel ve usulüne uygun biometrik fotoğraf(Son 1 hafta içerisinde çektirilmiş olmalıdır)

* Pasaportların 1,2,3,4,5,6,7 ve sonuncu sayfalarının fotokopileri* Kimlik Fotokopisi

* Vukuatlı Nüfüs Kayıt Örneği

* (Shengen vizeniz varsa o vizenin bulunduğu sayfanın fotokopisi)

* Seyahat süresinin tamamını kapsayan 30.000 Eur Tem.seyahat sigortası

* Gidiş-dönüş uçak /otobüs bileti rezervasyonu (orijinal bilet talep edilebilir)

* Konaklama yer tanımı; otel rezervasyonu (ödeme makbuzu talep edilebilir)

* Kaynaklarınızı ve/veya ekonomik durumunuz belirten belgeler

* Davetiye (iş, arkadaş ve aile ziyaretleri için gerekmektedir)

YUKARIDAKİ EVRAKLARIN DIŞINDA KİŞİLERİN İŞ VE KİŞİSEL DURUMUNA GÖRE İSTENEN DİĞER EVRAKLARIN DÖKÜMÜ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:

1) TURİSTİK AMAÇLI SEYAHAT İÇİN:
1) Turistik amaçlı seyahat etmek isteyen kişi kendi meslek grubuna göre aşağıdaki gruplara göre belirlenmiş olan evrakları ibraz etmelidir.2) Seyahat akraba veya aile içerikli bir ziyaret maksatlı olacak ise, başvuru sahibinin ziyaret edeceği kişi tarafından, yasal makamlarca onaylanmışresmi bir davet mektubu sunması gerekmektedir. Bu davet mektubunda, başvuru sahibinin davet edilen kişi tarafından, doğabilecek mümkün olantüm masrafların karşılanacağı garantisi verilmelidir.3)Otel rezervasyonu ve seyahat biletleri4)Kara yoluyla kendi araçlarıyla seyahat edecek olanlar, başvuru esnasında, seyahat edecekleri aracın ruhsatını ve green card’ını ibraz etmek zorundadırlar.5)Güncellenmiş banka hesap hareketleri ve kredi kartı hesap ekstresi

2) FİRMA SAHİPLERİ VE ŞİRKET ORTAKLARI İÇİN:
1) Firmanın antetli kağıdında seyahatin maksadını belirten Büyükelçiliğimize hitaben yazılmış dilekçe. (İmzalar Firmanın İmza Sirkülerinde yer alankişilerden olmalıdır)2) Firmalarının İmza Sirküleri3) Vergi Levhası4) Ticaret Odasından yeni tarihli Orijinal Faaliyet belgesi ( son 3 aylık )5) Ticaret Odasından yeni tarihli oda sicil kaydı6)Ticaret veya Sanayi Odasından ortakların hisse payını bildirir belge7) Firmanın son üç aylık banka hesap hareketleri8)Ziyaret edilecek olan karşı firmadan davet mektubu9)Sicil Ticaret Gazetesi (Kuruluş Gazetesi).Not: Yukarıda belirtilen evraklara ilaveten, Kredi Kartı hesap dökümleri ve Banka hesap hareketleri,varsa tapu ve ruhsat fotokopileri istenebilir.Bütün evrakların aslı ve fotokopileri getirilmesi gereklidir. Orijinal evraklar tetkiklerinden sonra iade edilecektir.

3) ESNAFLAR İÇİN:
1) Bağlı bulundukları Odadan Yazı2) Vergi Levhası.3) Antetli Kağıtlarında seyahatin maksadını belirten Büyükelçiliğimize hitaben yazılmış dilekçe.4) Banka ve Yatırım Hesapları, kredi kartı hesap ekstreleri ,varsa tapu ruhsatNot: Yukarıda belirtilen evraklara ilaveten, Kredi Kartı hesap dökümleri ve Banka hesap hareketleri istenebilir. Bütün evrakların aslı ve fotokopilerigetirilmesi gereklidir. Orijinal evraklar tetkiklerinden sonra iade edilecektir.

4) KAMUDA ÇALIŞANLAR İÇİN:1) Resmi kurumun antetli kağıdında seyahatin maksadını belirten dilekçe.2) Son 3 aylık Maaş Bordrosu.3) Çalıştığınız resmi kurumun kimlik kartı ve fotokopisi4) Çalıştığınız resmi kurumdan izin yazısıNot: Yukarıda belirtilen evraklara ilaveten, Kredi Kartı hesap dökümleri ve Banka hesap hareketleri ,varsa tapu ve ruhsat istenebilir. Bütün evraklarınaslı ve fotokopileri getirilmesi gereklidir. Orijinal evraklar tetkiklerinden sonra iade edilecektir.

5) MAAŞLI ÇALIŞANLAR İÇİN:1) Son 3 aylık Maaş Bordrosu. ( Sözleşmeli çalışan için sözleşme fotokopisi )2) Sigorta İşe Giriş Bildirgesi.3) Son üç aylık Sigorta Bildirgesinin S.S.K.’dan kaşelenmiş şekliyle .4) Firmanın antetli kağıdında seyahatin maksadını belirten, Büyükelçilik konsolosluğuna hitaben yazılmış dilekçe.(İmzalar Firmanın İmza Sirkülerinde yer alan kişilerden olmalıdır)5) Firmanın imza sirküleri.6) Firmanın Ticaret veya Sanayi Odasından Faaliyet Belgesi. ( Orijinal ve son 3 aylık )7) Vergi Levhası.Not: Yukarıda belirtilen evraklara ilaveten, Kredi Kartı hesap dökümleri ve Banka hesap hareketleri varsa tapu ve ruhsat istenebilir.Bütün evrakların aslı ve fotokopileri getirilmesi gereklidir. Orijinal evraklar tetkiklerinden sonra iade edilecektir.

6) ÖĞRENCİLER İÇİN:1) Öğrenci Durum Belgesi.2) Öğrenci Kimlik kartı ve ve okuldan öğrenci belgesi,okul zamanı gidilecek ise izinli olduğunu gösterir belge3) Ebeveynlerinin mesleki durumlarına göre gelir durumunu belirten belgeler. Ailenizin mal varlığı var ise tapu ve ruhsatlarNot: Yukarıda belirtilen evraklara ilaveten, lüzumunda, Kredi Kartı hesap dökümleri ve Banka vadeli hesapları. Bütün evrakların aslı vefotokopileri getirilmesi gereklidir. Orijinal evraklar tetkiklerinden sonra iade edilecektir.
* Erasmus gibi bilimsel, araştırma programların çerçevesinde, D tipi milli giriş izni için başvuran öğrencilerin, istenilen belgelerin, geçerliolan Kanun hükümlerine göre belirlenmekte olduklarını bilmeleri gerekir.Yabancıların, D tipi milli giriş izni almaları durumunda, Yunanistan’a giriş yaptıklarında ikamet edecekleri İl Müdürlüğüne gerekli oturmaizinlerini almaları için başvuru yapmaktan ve gerekli belgeleri vermekten muaf olmadıkları önemle duyurulur.

7) SERBEST MESLEK MENSUPLARI İÇİN:(Avukat, Doktor, Diş tabibi, Mali Müşavir v.s.)1) Vergi Levhası. İmza Sirküleri veya beyannamesi2) Bağlı bulundukları kurum veya odadan yazı.3) Antetli Kağıtlarında seyahatin maksadını belirten Büyükelçiliğe hitaben yazılmış dilekçe.4) Meslek kimlik kartı fotokopisiNot: Yukarıda belirtilen evraklara ilaveten, Kredi Kartı hesap dökümleri ve Banka hesap hareketleri istenebilir.Bütün evrakların aslı ve fotokopileri getirilmesi gereklidir. Orijinal evraklar tetkiklerinden sonra iade edilecektir.

8) EMEKLİLER İÇİN:1) Emeklilik Hesap Cüzdanı .2) Ev Tapuları , Araba ruhsatları3) Banka Hesap dökümleri , ( Son 6 aylık güncel hesaplar )Not: Yukarıda belirtilen evraklara ilaveten, Kredi Kartı hesap dökümleri ve Banka hesap hareketleri istenebilir. Bütün evrakların aslı vefotokopileri getirilmesi gereklidir. Orijinal evraklar tetkiklerinden sonra iade edilecektir.

9) EV HANIMLARI İÇİN:1) Eşinin gelir durumunu belgeleyen evraklar (yukarıdaki meslek guruplarında belirtilen evraklar)2) Banka cüzdanları aslı ve fotokopileri ( Son 6 aylık güncel hesaplar )3) Varsa arsa veya ev tapusunun aslı ve fotokopileriNot: Yukarıda belirtilen evraklara ilaveten, Kredi Kartı hesap dökümleri ve Banka hesap hareketleri istenebilir.Bütün evrakların aslı ve fotokopileri getirilmesi gereklidir. Orijinal evraklar tetkiklerinden sonra iade edilecektir.

10) TEDAVİ AMACIYLA SEYAHAT EDEN HASTALAR:1) Yukarıda talep edilen gelir durumunu belgeleyen evraklar2) Doktor veya hastaneden teyit edilmiş randevu ve hastane ya da doktora ödenmiş olan makbuzlar3) Banka hesap cüzdanları veya kredi kartıNot: Yukarıda belirtilen evraklara ilaveten, Kredi Kartı hesap dökümleri ve Banka hesap hareketleri istenebilir.Bütün evrakların aslı ve fotokopileri getirilmesi gereklidir. Orijinal evraklar tetkiklerinden sonra iade edilecektir.

11) BANKADA ÇALIŞANLAR İÇİN:1) Bankanın antetli kağıdında seyahatin maksadını belirten, Büyükelçiliğe hitaben yazılmış dilekçe.(İmzalar Bankanın İmza Sirkülerinde yer alan kişilerden olmalıdır)2) Çalıştığınız resmi kurumun kimlik kartı , fotokopisi ve izin yazısı3) Son 3 Aylık Maaş BordrosuNot: Yukarıda belirtilen evraklara ilaveten, Kredi Kartı hesap dökümleri ve Banka hesap hareketleri istenebilir.Bütün evrakların aslı ve fotokopileri getirilmesi gereklidir. Orijinal evraklar tetkiklerinden sonra iade edilecektir.

DİKKAT

NOT 1: Yukarıda belirtilen evrakların tamamının temini, kesin olarak vize alınacağının garantisi değildir.

NOT 3: 28.07.2010 itibaren hususi (yeşil) pasaport hamili kişilerin Yunanistan’a girmeleri için vize alma mecburiyetleri yoktur.

NOT 4: Diplomatik (kırmızı) , Hizmet (gri) ve (yeşil) pasaport hamili kişilerin vize alma mecburiyetleri yoktur.

NOT 6: Reşit olmayanların başvurularında noterden onaylı ve anne babadan imzalı muvafakatname gerekmektedir. Aksi taktirdehem anne hem baba reşit olmayan çocuğun vize başvurusu esnasında Konsoloslukta bulunmak durumundadır.

NOT 7: SCHENGEN (SIS,N-SIS ) SİSTEMDEN RED YANITI OLANLARBilgi için Büyükelçiliğimiz Konsolosluğuna ve sitemizin İngilizce bölümünün Schengen visa linkine başvurabilirler. Bu sorunlarla ilgilibaşvuru formlarını buradan bulabilirsiniz.

NOT 8: Vize talebinde bulunacak kişilerin başvurularını, esas ikamet ettikleri ile göre, bağlı bulunulan Konsolosluklara yapmaları rica olunur.

NOT: PASAPORTLARINDA KKTC KAŞESİ OLANLAR VİZE ALAMAZ VE ÜLKEYE GİRİŞ YAPAMAZLAR.

Bulgaristan Vizesi Ücreti : 110 Eur ( Sigorta Dahil )

Turistik Bulgaristan vize başvuru Formu ( Acentemiz tarafından doldurulmaktadır )

Bulgaristan Yeşil Pasaport Sahiplerine Vize Uygulamamaktadır.

Bulgaristana Schengen Vizesi ile Giriş Yapılmaktadır.

Normal Vize İşlemleri 15 İş Gününde Sonuçlanmaktadır.Bulgaristan Turistik Bulgaristan vize başvurusu

Pasaport (Geçerlilik Süresi en az 1 Yıl olacak)

2 Adet Arkası Beyaz Fon Biometrik Resim

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Aslı ( Nüfus Müdürlüğünden Vize Alınacak Kişinin en üstte ismi olması gerekiyor )

* Son 3 aya ait Banka Hesap Hareketleri ( Orijinal Bankadan alınıp,güncel 4 – 5 bin tl hesapta olması gerekiyor )

Kimlik FotokopisiÇalışanlar için İşe Giriş Bildirgesi ( e-devlet barkotlu çıktı kabul edilmektedir. )

Çalışanlar için son 3 aylık maaş bordrosu

* 4 A Hizmet Dökümü ( e-devlet barkotlu çıktı kabul edilmektedir )

* Ev hanımları için sponsor olacak kişinin evrakları

* Öğrenciler için öğrenci belgesi

* Emekliler için Emekli olduğunu gösterir

* Otel Rezervasyonu ( Acentemiz tarafından hazırlanmaktadır )

* Evli ise Eş Bilgileri ( Eşinin Doğum Yeri,D.Tarihi Genç Kızlık Soyadı vs)

* 18 Yaşından Küçükler için Anne ve Baba Tarafından Noter Tasdikli Muvafakatname

* Seyahat Sağlık Sigortası (istenilen vize süresini kapsayacak)

PASAPORTLARIN EN AZ 15 GÜN ÖNCESİNDEN ACENTAMIZA ULAŞTIRILMASI GEREKMEKTEDİR